Vinrot

Vinrot bij aquariumvissen is een vervelende bacteriële aandoening die zoals de naam zegt de vinnen van de vis aantasten.  De ziekte valt echter wel te behandelen door medicatie. Behalve de behandeling van de ziekte is het ook belangrijk om de oorzaak te achterhalen en de problemen op te lossen.

Enkele symptomen van vinrot zijn:

  • Rafelige vinnen
  • Witte rand aan de vinnen
  • Doffere kleuren
  • De staartwortel kleurt roder dan normaal

Vinrot wordt veroorzaakt door:

  • Slechte waterwaarden
  • Stress

Een slechte waterkwaliteit is vaak de oorzaak van vinrot. Controleer je waterwaarden of laat deze testen bij de lokale aquariumzaak. Vooral de afvalstoffen als nitriet en ammonium zijn zeer belangrijk om te controleren, maar controleer ook of de pH, gH en temperatuur in orde zijn. Wanneer er teveel afvalstoffen in het aquarium aanwezig zijn komt dit door teveel vissen, onvoldoende filtering, teveel voeren of te weinig water verversen. Het is dan belangrijk om onmiddellijk actie te ondernemen door een extra waterwissel in te voeren van 20-25% en de geschikte maatregelen te treffen om dit probleem op te lossen.

Wanneer de waterwaarden echter allemaal in orde zijn, dan is waarschijnlijk stress de oorzaak van de ziekte.  Zijn de vissen nieuw in het aquarium, dan komt dit wellicht door de stress tijdens het transport en verandering van waterkwaliteit. Mogelijk zijn er ook teveel, te drukke of agressieve aquariumbewoners en te weinig schuilplaatsen waardoor gestreste vis gaat verzwakken en ziek wordt.

Vinrot behandelen:

Eens de oorzaak is opgelost, valt vinrot bij aquariumvissen gelukkig vrij makkelijk te behandelen met een bacterie-dodend medicijn. Plaats de geïnfecteerde vissen bij voorkeur in een quarantaine-bak voor de behandeling.