Nitriet waarde – NO2

Nitriet is een stof dodelijk kan zijn voor aquariumvissen. De maximale hoeveelheid nitriet dat er in een aquarium mag aanwezig zijn is 0.5 mg/L. Hogere nitriet gehaltes zijn giftig voor de vissen en dienen onmiddellijk omlaag gebracht te worden.

Nitrietpiek tijdens de opstart van het aquarium:

Tijdens de opstart van het aquarium moet de bacteriecultuur die voor het gezonde evenwicht zorgt zich nog volop ontwikkelen. Tijdens de eerste weken zal er zich een nitrietpiek voordoen zoals in onderstaande tabel zichtbaar is. Omdat Nitriet giftig is voor de vissen dien je dus minstens 35 dagen te wachten alvorens de je de eerste vissen aan het aquarium kan toevoegen.

Nitriet in het aquarium meten:

Het nitriet-gehalte in het aquarium kan je makkelijk meten dankzij de verschillende testsets die er op de markt zijn. Tijdens de opstart van het aquarium is het handig om zo’n nitriet test in huis te halen om de nitrietpiek te monitoren. Maar ook wanneer je zieke of dode vissen in het aquarium hebt is het handig om snel de nitriet waarde te kunnen controleren.

Oorzaken van hoge nitriet waardes in het Aquarium:

Zoals hierboven reeds vermeld is een nitrietpiek tijdens de opstartfase van het aquarium perfect normaal. Is jouw aquarium de opstartfase al lang voorbij en zijn de nitriet waardes té hoog, dan duidt dit op een probleem met het onderhoud van het aquarium, teveel voeren of overbevolking in het aquarium.
Word het aquariumwater 2-wekelijks met 25-30% ververst zoals aangeraden? Werkt het aquariumfilter nog naar behoren en is deze krachtig genoeg voor je aquarium? Eten je vissen wel al het voer op dat ze krijgen? Is het aquarium niet overbevolkt?

Hoe het nitriet gehalte in het aquarium verlagen?

Door onmiddellijk 25-50% van het aquariumwater te verversen kan je de nitriet waardes in het aquarium al aanzienlijk doen dalen. Blijft de nitriet-waarde na het water verversen nog steeds te hoog dan kan je producten als Sera Nitrietstop aan het water toevoegen. Let wel op dat deze producten enkel bestemd zijn om in geval van nood te gebruiken, maar dat ze de oorzaak van het probleem niet aanpakken!