Algen bestrijden

Algen kunnen vaak een bron van ergernis vormen in het aquarium. Ze kunnen niet alleen lelijk zijn, maar soms zelfs ook zeer schadelijk voor je aquariumbewoners. Algen in het aquarium worden veroorzaakt door  een biologisch onevenwicht in het water. De oorzaken kunnen uiteenlopend zijn, gaande van te weinig planten in het aquarium, slechte filtering / doorstroming, te weinig CO2 of andere voedingsstoffen voor planten.

Planten en Algen zijn namelijk concurrenten van elkaar. Wanneer de plantengroei belemmerd wordt zullen de algen bovenhand nemen. Het is dus aan te raden om je waterwaarden te controleren en deze weer in balans te brengen. In de handel bestaan er talloze producten die de algengroei moeten stoppen of tegengaan, echter deze pakken de oorzaak van de problemen niet aan, waardoor de problemen zich zullen blijven herhalen.

Soorten Algen:

Baardalg Draadalg
Bruinalg Groene Alg
Blauwalg Zweefalg / Groen water